Tibake til Stall Nidelv - Artikler - Er det motsetninger mellom klassisk dressur og moderne konkurransedressur? - Anja Beran

Thoughts about dressage and reflections on classical horsemanship by Anja Beran 
  
 
Artikkelen fortsetter her